Dealing with Burn-Out by Knowing Your True Self (MBTI) 16 Jul 19

โดยไม่รู้ตัว หลายคน ฝืนทำงานที่ขัดกับธรรมชาติของตัวตนอย่างรุนแรง พอนานเข้า จะเริ่มรู้สึกเครียดอยู่เสมอ  เริ่มกังวล  อ่อนเพลียระเหี่ยใจ  นอนไม่ค่อยหลับ เช่น เป็นเอ็กโทรเวิร์ต แต่ทำงานคนเดียวในห้องแล็บ  หรือวิเคราะห์ข้อมูลในห้องอยู่เงียบๆ จนเฉา เป็นอินโทรเวิร์ทที่ต้องออกไปนำเสนองาน พบปะลูกค้าใหม่ๆ มากหน้าหลายตา ทุกวัน จนเพลีย เป็นคนที่ถนัดกับงานที่เป็นรูปธรรม เห็นชัด จับต้อง วัดผลได้ แต่ต้องทำงานที่ต้องคิดค้น คอนเซ็บ ใหม่ๆ อยู่เสมอ จนตึ้อตัน เป็นคนที่มีอุดมคติและต้องการสุนทรี เพื่อหล่อเลี่ยงชีวิต  แต่ต้องมานั่งทำงานวิเคราะห์ อยู่กับข้อมูล ที่ไร้ชีวิตชีวา เป็นเด็กที่ใช้ความคิด ตรรกะ เหตุผล เป็นหลัก แต่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ บีบคั้นให้แสดงความรู้สึกอยู่เสมอ ฯลฯ

Read More →

Make Your Life More Meaningful from Your True Self

การวิ่งไล่หาความสุข ไม่ได้ทำให้เราเป็นสุขอย่างที่คิด ตัวอย่างที่สะท้อนสิ่งนี้ได้อย่างน่าตกใจ และมีให้เห็นไม่น้อยคือ คนที่มีพร้อมทุกอย่าง กลับฆ่าตัวตาย ให้เป็นข่าวบ่อยๆ

Read More →

MBTI รุ่น 15 – ค้นหาตัวตน ป้องกัน Burnout จากงาน และ ความสัมพันธ์

โดยไม่รู้ตัว หลายคน ฝืนทำงานที่ขัดกับธรรมชาติของตัวตนอย่างรุนแรง พอนานเข้า จะเริ่มรู้สึกเครียดอยู่เสมอ  เริ่มกังวล  อ่อนเพลีย ระเหี่ยใจ  นอนไม่ค่อยหลับ เช่น เป็นเอ็กโทรเวิร์ต แต่ทำงานคนเดียวในห้องแล็บ  หรือวิเคราะห์ข้อมูลในห้องอยู่เงียบๆ เป็นอินโทรเวิร์ทที่ต้องออกไปนำเสนองาน พบปะลูกค้าใหม่ๆ มากหน้าหลายตา ทุกวัน เป็นคนที่ถนัดกับงานที่เป็นรูปธรรม เห็นชัด จับต้อง วัดผลได้ แต่ต้องทำงานที่ต้องคิดค้น คอนเซ็บ ใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นคนที่มีอุดมคติและต้องการสุนทรี เพื่อหล่อเลี่ยงชีวิต  แต่ต้องมานั่งทำงานวิเคราะห์ อยู่กับข้อมูล ที่ไร้ชีวิตชีวา เป็นเด็กที่ใช้ความคิด ตรรกะ เหตุผล เป้นหลัก แต่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ บีบคั้นให้แสดงความรู้สึกอยู่เสมอ ฯลฯ

Read More →