EG 9 Subtypes & Levels of Development Workshop 27 Jan 2019

ผู้ใฝ่สันติ หรือ Peacemakers ยังมีรูปแบบของการ “หลับไหล”  3 Subtypes ด้วยกัน คือ 9 SP  APPETITE   ผ่านการเสพหรือทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้สบายใจ และหลงลืมความสำคัญของตัวเอง 9 SO  PARTICIPATION ผ่านการทุ่มเท เสียสละ ทำสิ่งต่างๆ เพื่อกลุ่ม พรรคพวก เพื่อนฝูง 9 121  FUSION  ผ่านการ หลอมรวม ไปกับคนสำคัญ การเข้าใจใน Subtype ของตน ทำให้เห็นแนวทางในการ ตื่นรู้จาก การหลับไหล ในแบบที่เจาะจงชัดเจนด้วย

Read More →