4’s Subtypes & Levels of Development Workshop

มาค้นใจกันว่า…เบอร์สี่ แบบไหน ที่ใช่ ตัวคุณ? TENACITY ผู้ทานทน ทุกความยากลำบาก SHAME ผู้อ่อนไหว หาคนเข้าใจ COMPETITION  ผู้หันหน้า สู้ความเจ็บปวด เพราะ คนเบอร์สี่เหมือนกัน แต่ต่าง Subtype กัน ย่อมมี เรื่องราว แตกต่างกัน ประเด็นที่ต้องจัดการแตกต่างกัน และมีแนวทางก้าวข้าม ที่แตกต่างกันด้วย Workshop นี้ ใช้เวลา 1 วัน เพื่อมุ่งตอบโจทย์เหล่านี้โดยเฉพาะ

Read More →