Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 18 May

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีผู้จัดหลักสูตร ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีหลักสูตรต่างๆ ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

ไขรหัสใจ รุ่น 18 ค้นหาตัวตน เข้าใจความแตกต่าง พัฒนาความสัมพันธ์ ด้วย MBTI

ทำไมคนเราถึงมีปัญหายุ่งยากในความสัมพันธ์  ไม่ใช่แค่กับคนรักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์กับลูก พี่น้อง เพื่อน และเพื่อนร่วมงานด้วย  สาเหตุสำคัญไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างชายหญิง วัยหรือรุ่นคน  เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ แต่เป็นความแตกต่างตามบุคลิกภาพมีส่วนสำคัญทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน คุยกันไม่รู้เรื่อง จนไปถึงความขัดแย้ง

Read More →