ทำทีมให้เวิร์ค กำจัด 5 อุปสรรคของทีมเวิร์ค (149 บาท)

The Five Dysfunction of a Team (Manga Edition) : The Illustrated Leadership Fable

ผู้แต่ง : แพททริก เลนโชนี
ผู้แปล : วาจาสิทธิ์  ลอเสรีวานิช

เป็นแนวทางการสร้างทีมเวิร์ค ของผู้บริหารระดับสูง
กลั่นกรองจากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของผู้เขียน ซึ่งที่ปรึกษาการบริหาร
ผ่านเรื่องเล่า และทำเป็นการ์ตูนช่องแบบญี่ปุ่น

แคธรีน เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง CEO นี้เพื่อแก้ปัญหาของบริษัท ดิซิชั่น เทค
ซึ่งกำลังเผชิญวิกฤติใหญ่ที่สุด คือ

ทีมผู้บริหารทำงานกันไม่เป็นทีม
ทำให้บริษัทตกอยู่ในสภาพระส่ำระสายอย่างหนัก
ใกล้จะล้มมิล้มแหล่

CEO คนนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่
หรือว่าเธอเองจะจบด้วยการถูกไล่ออก

เรื่องแต่งของ Lencioni ทำให้เห็นว่าผู้นำต้องมีความกล้าหาญ
และต้องเข้าใจเรื่องการสร้างทีมอย่างถ่องแท้

โดยะอธิบายถึงอุปสรรคสำคัญของทีมงาน 5 ประการ
พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข อุปสรรคเหล่านั้นได้แก่

1 ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
2 กลัวความขัดแย้ง
3 ขาดการผูกมัดตนเอง 
4 ขาดการตรวจสอบกัน และ
5 ไม่ใส่ใจในผลลัพท์ (ของทีมโดยรวม)

 

 

ทีมของคุณ ทำงานเป็นทีมเวิร์ค หรือยัง

คลิก ดูวีดิโอสัมภาษณ์ฺผู้เขียน สรุปแนวคิดของหนังสือเล่มนี้