EG 9 Subtypes & Levels of Development Workshop, 22 Dec 2019

ผู้ใฝ่สันติ หรือ Peacemakers ยังมีรูปแบบของการ “หลับไหล”  3 Subtypes ด้วยกัน คือ 9 SP  APPETITE   ผ่านการเสพหรือทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้สบายใจ และหลงลืมความสำคัญของตัวเอง 9 SO  PARTICIPATION ผ่านการทุ่มเท เสียสละ ทำสิ่งต่างๆ เพื่อกลุ่ม พรรคพวก เพื่อนฝูง 9 121  FUSION  ผ่านการ หลอมรวม ไปกับคนสำคัญ การเข้าใจใน Subtype ของตน ทำให้เห็นแนวทางในการ ตื่นรู้จาก การหลับไหล ในแบบที่เจาะจงชัดเจนด้วย

Read More →

ค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณ จากหนังสือ “เอ็นเนียแกรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง”

วิธีที่ได้ผลที่สุด ในการค้นหาเบอร์เอ็นเนียแกรมของตนเอง คือเข้าสัมมนา กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แต่หลายคน การอ่านหนังสือและทบทวนตัวเอง ก็ทำให้ค้นพบเบอร์ตัวเองได้เช่น

Read More →

นพลักษณ์ เข้าใจคน สำหรับผู้ให้ความช่วยเหลือ (Enneagram for Caregivers), 10 ธ.ค. 62

ลักษณ์ หรือบุคลิกตามนพลักษณ์ (เอ็นเนียแกรม) ของเรา แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ ในยามปกติอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องรับบทบาทที่เคร่งเครียดมากขึ้น เช่น เมื่อต้องคอยดูแลคนในครอบครัวที่เรารัก ซึ่งต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

Read More →

Embrace Your Enneagram’s Soul Child & Shadows for Transformation, รุ่น 6 วันที่ 15 ธ.ค. 19

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้น เนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อย (Soul Child) และ จุดบอด (Shadows) ของเรา การโอบรับ Soul Child และ Shadows ของเรา  จึงทำให้เรามีความเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้น  และสามารถนำพลังที่เคยถูกใช้เพื่อเก็บกด  มาใช้พัฒนาชีวิตให้มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น สัมมนา Embrace Your Enneagram Soul Child and Shadows for Transformation (โอบกอดจิตเด็กน้อย และจุดบอด เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า

Read More →