Subtype 4 & Levels of Development Workshop, 9 Nov 2019

เบอร์สี่ เป็นคนที่บุคลิกที่ซับซ้อนที่สุดในเอ็นเนียแกรม ความซับซ้อนนี้ ยิ่งเพิ่มดีกรีขึ้น จากการแสดงของแรงขับ เมื่อผสมกับสัญชาติญาณพื้นฐาน 3 แบบ (SP-Self-Preservation, SO-Social, 121-One-to-one bonding) กลายเป็น Subtypes ของเบอร์สี่ มาค้นใจกันว่า…เบอร์สี่ แบบไหน ที่ใช่ ตัวคุณ เพื่อการนี้

Read More →

ไขรหัสใจ MBTI 26 ปลดล็อกความเครียดจากตัวตน, 23 พ.ย. 2562

งานเยอะ เงินน้อย พักผ่อนไม่พอ ฯลฯ อาจเป็นสาเหตุแห่งความเครียดทั่วไป แก้ไขได้ไม่ยาก แต่สาเหตุแห่งความเครียดจากตัวตน แก้ไขยากกว่า เพราะคุณไม่รู้ว่า มันคืออะไร และจะแก้อย่างไร

Read More →

Subtype 5 & Nine Levels of Development Workshop, 3 Nov 19

มาวิเคราะห์เจาะลึก ค้นหาตัวตนอีกครั้งว่า…เบอร์ห้า แบบไหน ที่ใช่คุณ? เพื่อค้นหาแนวทาง ที่จะเพิ่มพลังชีวิต เพื่อประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่นมากยิ่งขึ้น Castle ผู้สถิตอยู่ในปราสาทส่วนตัว Totem ผู้แสวงหาคู่สนทนาที่คู่ควร Confidence  ผู้ใฝ่หาคนโรแมนติค Subtype ต่างกัน มีประเด็นในการพัฒนาแตกต่างกัน  จึงมีแนวทางในการพัฒนาตนเองแตกต่างกันด้วย สัมมนานี้จะช่วยให้เห็นแนวทางของแต่ละคน อย่างชัดเจน

Read More →

Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit, 24 Nov 19

เอ็นเนียแกรม (นพลักษณ์) เข้าสู่ประเทศไทยมา 20 ปี จากการเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของผู้สนใจการพัฒนาด้านในของตัวเอง ค่อยๆ แพร่หลายไปสู่แวดวงต่างๆ มากมาย ในปัจจุบัน

Read More →