EG 3’s Subtypes & Levels of Development Workshop 24 Feb 2019

บุคลิกของคนเบอร์ 3 หรือ ผู้ใฝ่สำเร็จ (Achievers)  ยังมุ่งเน้นความสำเร็จผ่านรูปแบบต่างๆ  3  แบบย่อย (Subtypes)  คือ 3 SP  Security   ผ่านการทำงานหนัก เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพจำนวนมาก ได้ทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3 SO  Prestige  ผ่านผลงาน/ความสำเร็จ/บารมี ให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คนในวงกว้าง 3 121 Masculinity/Femininity  ผ่านการช่วยเหลือ สนับสนุนผู้อื่น ให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน การเข้าใจใน Subtype ของตน ทำให้เห็นแนวทางในการ ก้าวข้าม จาก “๋Human Doing”  ให้เป็น “Human Being”  ผู้ซึ่งสามารถหยุดตัวเองให้พักผ่อน ชื่นชมสิ่งต่างๆ ในชีวิต ด้วยความสุขสงบ ในจิตใจ ได้มากขึ้น

Read More →

EG 9 Subtypes & Levels of Development Workshop 27 Jan 2019

ผู้ใฝ่สันติ หรือ Peacemakers ยังมีรูปแบบของการ “หลับไหล”  3 Subtypes ด้วยกัน คือ 9 SP  APPETITE   ผ่านการเสพหรือทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้สบายใจ และหลงลืมความสำคัญของตัวเอง 9 SO  PARTICIPATION ผ่านการทุ่มเท เสียสละ ทำสิ่งต่างๆ เพื่อกลุ่ม พรรคพวก เพื่อนฝูง 9 121  FUSION  ผ่านการ หลอมรวม ไปกับคนสำคัญ การเข้าใจใน Subtype ของตน ทำให้เห็นแนวทางในการ ตื่นรู้จาก การหลับไหล ในแบบที่เจาะจงชัดเจนด้วย

Read More →