Discover Your Enneagram Type & Subtype by Wajasit

แม้เอ็นเนียแกรม จะเริ่มแพร่หลายมากขึ้น มีหลักสูตรต่างๆ ให้เข้าได้ตลอดปี แต่ การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการค้นหา เบอร์เอ็นเนียแกรม ที่ใช่ ยังเป็นเรื่องท้าทาย เสมอมา

Read More →

EG 9 Subtypes & Levels of Development Workshop 27 Jan 2019

ผู้ใฝ่สันติ หรือ Peacemakers ยังมีรูปแบบของการ “หลับไหล”  3 Subtypes ด้วยกัน คือ 9 SP  APPETITE   ผ่านการเสพหรือทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้สบายใจ และหลงลืมความสำคัญของตัวเอง 9 SO  PARTICIPATION ผ่านการทุ่มเท เสียสละ ทำสิ่งต่างๆ เพื่อกลุ่ม พรรคพวก เพื่อนฝูง 9 121  FUSION  ผ่านการ หลอมรวม ไปกับคนสำคัญ การเข้าใจใน Subtype ของตน ทำให้เห็นแนวทางในการ ตื่นรู้จาก การหลับไหล ในแบบที่เจาะจงชัดเจนด้วย

Read More →