โอบกอดจิตเด็กน้อย ปล่อยวางเกราะแห่งตัวตน อันหนักหน่วง

ตัวตนตามเอ็นเนียแกรมของเรา เป็นเกราะที่เราสร้างขึ้นเนื่องจาก การปฏิเสธ จิตเด็กน้อยของเรา
โอบรับ จิตเด็กน้อย (Soul Child) ของเรา เพื่อปล่อยวางตัวตนที่เป็นเหตุแห่งทุกข์มาเนิ่นนาน

สัมมนา Embrace Your Soul Child with the Enneagram for Transformation
(โอบกอดจิตเด็กน้อย เพื่อก้าวข้ามตัวตน ) นี้ จะให้คุณได้กระจ่างว่า

ตัวตน ตามเอ็นเนียแกรมของคุณนั้น เป็นปฏิกิริยา จากการไม่ยอมรับ ลักษณะบางอย่างในตอนเด็กของคุณ
แต่สิ่งเหล่านั้น เป็นส่วนหนึ่งของคุณที่ถูกกดทับไว้ ซึ่งเป็นความรู้สึกของการไม่เติมเต็มในตัวตนจนถึงปัจจุบัน

การโอบกอดเด็กน้อยนั้น เป็นการคืนส่วนสำคัญกลับสู่ตัวตน (Integration)
ทำให้คุณไม่ต้องใช้พลังชีวิตอย่างสิ้นเปลือง เพียงเพื่อกดทับจิตแบบเด็กน้อยนั้นของคุณไว้

แล้วคุณจะรู้สึกเป็นคนที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ยอมรับตัวเองได้อย่างที่เป็น  และสามารถปล่อยวางกลไกโต้ตอบอัตโนมัติ ตามเบอร์เอ็นเนียแกรมของคุณ  จนทำให้รู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด

วันเวลา :     พ.ค. 2562   08.50 – 17.00น. (รอกำหนดอีกที)

ค่าลงทะเบียน :  1,900 บาท

สถานที่    : อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย ซ.ทองหล่อ25

ลงทะเบียนออนไลน์:  bit.ly/SoulChild4

ค่าสัมมนา : รวมเอกสารประกอบสัมมนา ถุงผ้าพัฒนาตนเองด้วยปีกและลูกศร  อาหารกลางวัน

 

อ่านบทความ

“Soul Child” เด็กน้อยที่ถูกทอดทิ้ง อยู่ในจิตใต้สำนึกของคนแต่ละเบอร์”

แผนที่

 

 

 

 

 

 

 

การชำระเงิน

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณา ผู้สำรองที่นั่ง:

1. ชำระเงินก่อนวันสัมมนา อย่างน้อย 1 สัปดาห์

2. โอนเงิน ที่

 

 

3. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ line mattanee99 หรือ mattanee2556@gmail.com สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนี  081 776 3118 หรือ 02 443 7005

หมายเหตุ หากท่านติดกิจธุระใดๆ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าก่อนการสัมมนา 1 สัปดาห์ มิฉะนั้น ทางผู้จัดสัมมนาฯ ขอสงวนสิทธิ์  คิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าสัมมนาที่กำหนดไว้

 

วิทยากร

อ. วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช (CPA, MBA, MA)

  • MD บ. สยามเอ็นเนียแกรม คอลซัลติ้ง จำกัด
  • Certified Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA)
  • Certified MBTI Practitioner
  • ประสบการณ์ในบริษัทต่างๆ 20 ปี
    (ตำแหน่งสุดท้าย Finance & HR Director – Bisnews AFE)
  • นำการสัมมนาหลักสูตร เอ็นเนียแกรม / MBTI ให้กับองค์กรและ บุคคลต่างๆ มากกว่า 700 รุ่น
  • แปลหนังสือเอ็นเนียแกรม และอื่นๆ รวม 14 เล่ม